DESDÈMONA

“Desdemona, a play about a handkerchief” està inspirada en l’Otel·lo de William Shakespeare. Escrita per Paula Vogel, en clau de comèdia, les protagonistes són els tres personatges femenins d'Otel·lo: Desdèmona, Emília i Bianca.
Cap d’elles és tal com Shakespeare ens les presentava, i és per això que Paula Vogel juga creant unes escenes paral·leles a l’acció principal, on juga amb els personatges i els dota d’una personalitat que no apareixia al text original,.
Vogel escriu seqüències cinematogràfiques del darrer dia de vida de Desdèmona abans de ser assassinada pels seu marit Otel·lo. Són com les escenes eliminades que no apareixen a la pel·lícula que tothom coneix. I en elles planteja la possibilitat que la gelosia d’Otel·lo potser no era del tot infundada.
El muntatge parteix d’algunes de les premisses de joc de l’autora: Aquest llenguatge cinematogràfic, d’aquesta història sobre la gelosia amb un final que tothom coneix i sobretot d’aquest joc teatral que ens permet jugar com a companyia, com a director i intèrprets, reexplorant un clàssic teatral com Otel·lo i acostant-lo als nostres temps.
Direcció: 
Martí Torras
Autor: 
Paula Vogel
Intèrprets: 
Sara Espígul, Alba Florejachs/Gemma Martínez i Carmela Poch/ María Ribera.
Preus: 
Dimecres i dijous 18 € , De divendres a diumenge 20 €
Data estrena: 
12 de Novembre del 2014
Data final: 
14 de Desembre del 2014